Điện thoại phổ thông

Khu vực mua bán các loại điện thoại phổ thông.

  • Recent Threads
Nokia N97 mini Gold
2.800.000
Cyber8x
16/6/19
200.000
baophuclinhdang
11/7/19
990.000
Grandview
29/12/18
350.000
HEONGHEBUN
20/7/19 at 18:39
hanoi6789
9/7/19
8800 anakingold có fix
2.100.000
Sdht
21/1/19
250.000
batman5539
17/7/19 at 08:34
22.000.000
minhhoang8983
1/7/19
32.000.000
minhhoang8983
19/7/19 at 17:02
thanhtrigl
20/7/19 at 17:33
1.150.000
moi_dung_blackberry
16/7/19 at 18:10
Chủ đề được chọn: 0
Đang tải...