Server | Workstation

Khu vực mua bán các loại máy chủ (server) và máy trạm (workstation) vật lý. Không được rao bán các loại hosting, dịch vụ server, vps.

  • Recent Threads
100.000.000
JohnHo
26/12/18
3.000.000
nhioclen
14/11/18
Thanh lý phụ kiện Network
5.000.000
31.000.000
nghiahungkd3
25/5/18
Chủ đề được chọn: 0
Đang tải...