Server | Workstation

Khu vực mua bán các loại máy chủ (server) và máy trạm (workstation) vật lý. Không được rao bán các loại hosting, dịch vụ server, vps.

  • Recent Threads
LCD123
19/2/19 at 17:58
QM IT
18/2/19 at 09:29
QM IT
19/2/19 at 16:53
3.000.000
nhioclen
19/2/19 at 10:54
QM IT
16/2/19 at 14:44
QM IT
19/2/19 at 14:58
2.500.000
Tiên Kho máy chủ
19/2/19 at 11:07
7.513.000
QM IT
19/2/19 at 10:34
TranHang88
27/12/18
15.000.000
Thủy Phan 04
18/2/19 at 21:28
39.000.000
3D Pro
18/2/19 at 20:54
40.000.000
thaitu75
8/2/19
Chủ đề được chọn: 0
Đang tải...