Server | Workstation

Khu vực mua bán các loại máy chủ (server) và máy trạm (workstation) vật lý. Không được rao bán các loại hosting, dịch vụ server, vps.

  • Recent Threads
ftech_06
18/1/19
3.000.000
nhioclen
19/2/19 at 10:54
QM IT
20/2/19 at 08:30
652564-B21
1.713.000
QM IT
21/2/19 at 14:08
kangkien
21/2/19 at 08:48
693569-001
1.713.000
QM IT
21/2/19 at 10:44
3.513.000
QM IT
20/2/19 at 15:12
605832-002
4.111.000
QM IT
21/2/19 at 08:57
hmcc
13/2/19
Chủ đề được chọn: 0
Đang tải...