Server | Workstation

Khu vực mua bán các loại máy chủ (server) và máy trạm (workstation) vật lý. Không được rao bán các loại hosting, dịch vụ server, vps.

  • Recent Threads
Kiệt Lê Tuấn
18/6/19 at 16:40
dangthinhitc
18/6/19 at 15:56
10.500.000
Thiên Phú KD
18/6/19 at 15:07
Thiên Phú KD
18/6/19 at 15:03
12.000.000
Thiên Phú KD
18/6/19 at 15:00
dangdang0331
18/6/19 at 11:29
tunglam2395
17/6/19 at 14:48
văn bình MCV
17/6/19 at 11:05
13.000.000
auduongbichbinh
17/6/19 at 10:58
WORKSTATION DELL 5820
100.000
hoamaychuviet
17/6/19 at 09:29
3.500.000
nick_1990
15/6/19 at 18:21
Kiệt Lê Tuấn
15/6/19 at 09:02
Kiệt Lê Tuấn
14/6/19 at 11:30
266.000.000
4rgroup
14/6/19 at 10:03
Cisco Nexus 3048TP như mới
13.500.000
Tiên Kho máy chủ
14/6/19 at 09:14
120.400.000
4rgroup
13/6/19 at 16:02
51.600.000
4rgroup
13/6/19 at 16:00
100.000
hoamaychuviet
13/6/19 at 15:21
6.500.000
fushang
13/6/19 at 10:24
LaptopTuan
13/6/19 at 09:21
77.300.000
văn bình MCV
12/6/19 at 16:51
6.500.000
ptd368
12/6/19 at 12:38
Chủ đề được chọn: 0
Đang tải...