Server | Workstation

Khu vực mua bán các loại máy chủ (server) và máy trạm (workstation) vật lý. Không được rao bán các loại hosting, dịch vụ server, vps.

  • Recent Threads
6.000.000
fushang
13/6/19
Sm HDD sas300g-b 10k rpm
3.200.000
bjn123
27/6/19 at 14:48
mnkduy
11/6/19
scomdu
2/5/19
draytek vigor 3900 mới 100%
13.000.000
plal
4/4/19
18.500.000
Luân review
24/6/19 at 14:45
caheo
27/6/19 at 12:02
7.990.000
Nghĩa BTV
5/3/19
13.000.000
auduongbichbinh
17/6/19
42D0637
2.933.000
qmit.vn01
25/6/19 at 13:57
3.115.000
qmit.vn01
26/6/19 at 17:12
2.000.000
saledetail
4/6/19
Chủ đề được chọn: 0
Đang tải...