Server | Workstation

Khu vực mua bán các loại máy chủ (server) và máy trạm (workstation) vật lý. Không được rao bán các loại hosting, dịch vụ server, vps.

  • Recent Threads
37.500.000
Laptop HT
16/7/19
Bán NAS Synology DS218J.
4.000.000
tvlcd
15/7/19
Bán NAS Buffalo WS5200D
3.000.000
chrisbows710
22/7/19 at 16:43
29.950.000
haphong_pt
9/7/19
mnkduy
11/6/19
HP ProLiant
5.000.000
manhsh
22/7/19 at 13:55
Server Bundle DL325 G10
5.900.000
haumcnet
4/5/19
4.500.000
ptd368
17/7/19 at 09:01
Server 1u cùi likenew
2.200.000
ptd368
17/7/19 at 08:56
14.600.000
Kiệt Lê Tuấn
22/7/19 at 09:44
14.900.000
Kiệt Lê Tuấn
22/7/19 at 09:16
scomdu
2/5/19
saledetail
18/7/19 at 20:09
Chủ đề được chọn: 0
Đang tải...