Server | Workstation

Khu vực mua bán các loại máy chủ (server) và máy trạm (workstation) vật lý. Không được rao bán các loại hosting, dịch vụ server, vps.

  • Recent Threads
37.500.000
Laptop HT
16/7/19
HP StoreOnce 4700 24TB Backup
1.050.000.000
4rgroup
23/11/15
266.000.000
4rgroup
14/6/19
250.000.000
4rgroup
25/4/14
4rgroup
23/4/14
250.000.000
4rgroup
25/4/14
4rgroup
23/4/14
4rgroup
19/11/15
HP StoreOnce 2700 8TB Backup
222.000.000
4rgroup
23/11/15
HP StoreEasy 1640 24TB STORAGE
201.000.000
4rgroup
13/11/15
test
200.000.000
cafe6960
25/4/17
HP StoreEasy 1640 8TB Storage
180.000.000
4rgroup
9/11/15
HP StoreEasy 1640 8TB Storage
180.000.000
4rgroup
3/11/15
173.000.000
4rgroup
11/11/15
4rgroup
1/10/15
124.500.000
4rgroup
6/11/15
120.400.000
4rgroup
13/6/19
119.200.000
4rgroup
3/11/15
Chủ đề được chọn: 0
Đang tải...