Server | Workstation

Khu vực mua bán các loại máy chủ (server) và máy trạm (workstation) vật lý. Không được rao bán các loại hosting, dịch vụ server, vps.

  • Recent Threads
15.000.000
Thủy Phan 04
18/2/19 at 21:28
39.000.000
3D Pro
18/2/19 at 20:54
QM IT
18/2/19 at 09:29
DDR3 ECC REG 8gb Kingston
600.000
tuanphat2002
17/2/19 at 22:38
sosanhgiare
17/2/19 at 15:51
QM IT
16/2/19 at 14:44
QM IT
16/2/19 at 11:16
QM IT
16/2/19 at 08:52
QM IT
15/2/19 at 15:29
2.713.000
QM IT
15/2/19 at 10:28
63.000.000
thedaiking
15/2/19 at 09:04
2.713.000
QM IT
14/2/19 at 15:09
300GB 6G SAS 10K 2.5
1.713.000
QM IT
14/2/19 at 08:38
hmcc
13/2/19 at 20:48
81Y9730
4.111.000
QM IT
13/2/19 at 15:47
00NA271
7.813.000
QM IT
13/2/19 at 15:45
25.500.000
thanhtrungbl
13/2/19 at 11:31
6.513.000
QM IT
12/2/19
40.000.000
thaitu75
8/2/19
Chủ đề được chọn: 0
Đang tải...