Cúp thưởng trao cho Chien0101

 1. 10
  Được trao: 17/4/17

  Tôi thật thích

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 2. 10
  Được trao: 5/8/16

  Không thể dừng lại được!

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 3. 5
  Được trao: 2/1/16

  Tiếp tục năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 4. 2
  Được trao: 22/4/15

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 5. 1
  Được trao: 19/4/15

  Bài đầu tiên

  Gửi một bài đầu tiên vào Diễn đàn để có danh hiệu này.

Đang tải...