Cúp thưởng trao cho dzung_de

 1. 10
  Được trao: 9/4/14

  Không thể dừng lại được!

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 2. 5
  Được trao: 23/4/13

  Tiếp tục năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 3. 10
  Được trao: 23/2/13

  Tôi thật thích

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 4. 2
  Được trao: 19/2/13

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 5. 1
  Được trao: 3/7/12

  Bài đầu tiên

  Gửi một bài đầu tiên vào Diễn đàn để có danh hiệu này.

Đang tải...