1. #1 HoàngHiêp151, 20/11/18

  Thông tin sản phẩm

  em có cây này làm súng phụ bác nào thíc không :D
  5s lock nhật đã fix quốc tế. Bản 64gb. Máy nghiêm chỉnh. Ios 9. Đã un jb nhưng chưa xoá hết đc cydia vẫn rs dòng 2 tẹt. Hình thức như ảnh
  Giá chuẩn đồng rưỡi nhé. Em k thích kì kèo mấy trăm đâu ạ :D:D:D
   

  Ảnh

  1. 6EDC6D55-EFE0-4F7B-9BD8-80F74893F4DE.jpeg
  2. C4AE9BFE-A587-4D33-A20A-7DB407CB0DC3.jpeg
  3. 06B9DCEE-E94C-412C-B513-F5ACA81FF06A.jpeg
  4. 3D8694A0-815C-46F9-A639-44B501853420.jpeg
  5. 3E6B3905-7A22-4BEE-8B9D-B8233A2AC661.jpeg
  6. BB866871-E43A-4670-9602-E8166B5C127A.jpeg
  7. 6AA7E8C5-A2D5-47CC-8974-BE484AE8C1AF.jpeg
  8. 93319479-BF2F-4F5B-A1DE-F431DDDB23A1.jpeg
  Tag sản phẩm:
Đang tải...