1. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  0942570964 lua dao
  0942570964 ban dien thoai nhai
  0942570964 ban hang nhai
  0942570964 lua tien khach hang
  0942570964 ban hang troi noi
  0942570964 lừa đảo
  0942570964 lừa tiền khách hàng
  0942570964 bán hàng bố láo


  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyễn Việt Đức ban dien thoai nhai
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyễn Việt Đức lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718
   
 2. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  0942570964 lua dao
  0942570964 ban dien thoai nhai
  0942570964 ban hang nhai
  0942570964 lua tien khach hang
  0942570964 ban hang troi noi
  0942570964 lừa đảo
  0942570964 lừa tiền khách hàng
  0942570964 bán hàng bố láo


  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyễn Việt Đức ban dien thoai nhai
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyễn Việt Đức lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718
   
 3. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  0942570964 lua dao
  0942570964 ban dien thoai nhai
  0942570964 ban hang nhai
  0942570964 lua tien khach hang
  0942570964 ban hang troi noi
  0942570964 lừa đảo
  0942570964 lừa tiền khách hàng
  0942570964 bán hàng bố láo


  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyễn Việt Đức ban dien thoai nhai
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyễn Việt Đức lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718
   
 4. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  Học sỹ quan tham mưu chỉ huy tại HVCSND cơ đấy, giẻ rách :))
  0942570964 lua dao
  0942570964 ban dien thoai nhai
  0942570964 ban hang nhai
  0942570964 lua tien khach hang
  0942570964 ban hang troi noi
  0942570964 lừa đảo
  0942570964 lừa tiền khách hàng
  0942570964 bán hàng bố láo


  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyễn Việt Đức ban dien thoai nhai
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyễn Việt Đức lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718
   
 5. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  Học sỹ quan tham mưu chỉ huy tại HVCSND cơ đấy, giẻ rách :))
  0942570964 lua dao
  0942570964 ban dien thoai nhai
  0942570964 ban hang nhai
  0942570964 lua tien khach hang
  0942570964 ban hang troi noi
  0942570964 lừa đảo
  0942570964 lừa tiền khách hàng
  0942570964 bán hàng bố láo


  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyễn Việt Đức ban dien thoai nhai
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyễn Việt Đức lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718
   
 6. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  0942570964 lua dao
  0942570964 ban dien thoai nhai
  0942570964 ban hang nhai
  0942570964 lua tien khach hang
  0942570964 ban hang troi noi
  0942570964 lừa đảo
  0942570964 lừa tiền khách hàng
  0942570964 bán hàng bố láo


  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyen Viet Duc ban dien thoai nhai
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyen Viet Duc lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718
   
 7. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  0942570964 lua dao
  0942570964 ban dien thoai nhai
  0942570964 ban hang nhai
  0942570964 lua tien khach hang
  0942570964 ban hang troi noi
  0942570964 lừa đảo
  0942570964 lừa tiền khách hàng
  0942570964 bán hàng bố láo

  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyen Viet Duc ban dien thoai deu
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyen Viet Duc lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo

  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718
   
 8. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  0942570964 lua dao
  0942570964 ban dien thoai nhai
  0942570964 ban hang nhai
  0942570964 lua tien khach hang
  0942570964 ban hang troi noi
  0942570964 lừa đảo
  0942570964 lừa tiền khách hàng
  0942570964 bán hàng bố láo

  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyen Viet Duc ban dien thoai deu
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyen Viet Duc lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo

  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718

  đề nghị mod mở hết hoạt động công khai của kẻ này xem hắn còn ngang nhiên buôn bán được hay không
   
 9. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  0942570964 lua dao
  0942570964 ban dien thoai nhai
  0942570964 ban hang nhai
  0942570964 lua tien khach hang
  0942570964 ban hang troi noi
  0942570964 lừa đảo
  0942570964 lừa tiền khách hàng
  0942570964 bán hàng bố láo

  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyen Viet Duc ban dien thoai deu
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyen Viet Duc lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo

  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718

  đề nghị mod mở hết hoạt động công khai của kẻ này xem hắn còn ngang nhiên buôn bán được hay không
   
  Nguyễn Cường 88828 thích nội dung này.
 10. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  0942570964 lua dao
  0942570964 ban dien thoai nhai
  0942570964 ban hang nhai
  0942570964 lua tien khach hang
  0942570964 ban hang troi noi
  0942570964 lừa đảo
  0942570964 lừa tiền khách hàng
  0942570964 bán hàng bố láo

  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyen Viet Duc ban dien thoai deu
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyen Viet Duc lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo

  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718

  đề nghị mod mở hết hoạt động công khai của kẻ này xem hắn còn ngang nhiên buôn bán được hay không
   
 11. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
 12. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  Lên cho thằng giẻ rách
   
 13. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  Lên cho thằng lừa đảo
   
 14. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  Lừa đảo bà con ơi
   
 15. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  0942570964 lua dao
  0942570964 ban dien thoai nhai
  0942570964 ban hang nhai
  0942570964 lua tien khach hang
  0942570964 ban hang troi noi
  0942570964 lừa đảo
  0942570964 lừa tiền khách hàng
  0942570964 bán hàng bố láo

  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyen Viet Duc ban dien thoai deu
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyen Viet Duc lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo

  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718

  đề nghị mod mở hết hoạt động công khai của kẻ này xem hắn còn ngang nhiên buôn bán được hay không
   
 16. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  0942570964 lua dao
  0942570964 ban dien thoai nhai
  0942570964 ban hang nhai
  0942570964 lua tien khach hang
  0942570964 ban hang troi noi
  0942570964 lừa đảo
  0942570964 lừa tiền khách hàng
  0942570964 bán hàng bố láo

  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyễn Việt Đức ban dien thoai nhai
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyễn Việt Đức lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo

  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718
   
 17. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  0942570964 lua dao
  0942570964 ban dien thoai nhai
  0942570964 ban hang nhai
  0942570964 lua tien khach hang
  0942570964 ban hang troi noi
  0942570964 lừa đảo
  0942570964 lừa tiền khách hàng
  0942570964 bán hàng bố láo

  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyễn Việt Đức ban dien thoai nhai
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyễn Việt Đức lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo

  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718
   
 18. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  0942570964 lua dao
  0942570964 ban dien thoai nhai
  0942570964 ban hang nhai
  0942570964 lua tien khach hang
  0942570964 ban hang troi noi
  0942570964 lừa đảo
  0942570964 lừa tiền khách hàng
  0942570964 bán hàng bố láo

  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyễn Việt Đức ban dien thoai nhai
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyễn Việt Đức lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo

  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718
   
 19. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  0942570964 01686969975 0946830938 lua dao
  0942570964 01686969975 0946830938 ban dien thoai nhai
  0942570964 01686969975 0946830938 ban hang nhai
  0942570964 01686969975 0946830938 lua tien khach hang
  0942570964 01686969975 0946830938 ban hang troi noi
  0942570964 01686969975 0946830938 lừa đảo
  0942570964 01686969975 0946830938 lừa tiền khách hàng
  0942570964 01686969975 0946830938 bán hàng bố láo


  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyễn Việt Đức ban dien thoai nhai
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyễn Việt Đức lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo

  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718
   
  #39 mchongkt1, 15/7/17
  Last edited: 15/7/17
  meomuop1987 thích nội dung này.
 20. mchongkt1

  mchongkt1 Thành viên

  Tham gia:
  4/3/11
  Bài viết:
  973
  Thích đã nhận:
  394
  0942570964 01686969975 0946830938 lua dao
  0942570964 01686969975 0946830938 ban dien thoai nhai
  0942570964 01686969975 0946830938 ban hang nhai
  0942570964 01686969975 0946830938 lua tien khach hang
  0942570964 01686969975 0946830938 ban hang troi noi
  0942570964 01686969975 0946830938 lừa đảo
  0942570964 01686969975 0946830938 lừa tiền khách hàng
  0942570964 01686969975 0946830938 bán hàng bố láo


  Nguyễn Việt Đức lua dao
  Nguyễn Việt Đức ban dien thoai nhai
  Nguyễn Việt Đức ban hang nhai
  Nguyễn Việt Đức lua tien khach hang
  Nguyễn Việt Đức ban hang troi noi
  Nguyễn Việt Đức lừa đảo
  Nguyễn Việt Đức lừa tiền khách hàng
  Nguyễn Việt Đức bán hàng bố láo

  polijemjlk lua dao
  polijemjlk ban dien thoai nhai
  polijemjlk ban hang nhai
  polijemjlk lua tien khach hang
  polijemjlk ban hang troi noi
  polijemjlk lừa đảo
  polijemjlk lừa tiền khách hàng
  polijemjlk bán hàng bố láo

  https://www.facebook.com/duc.nguyenviet.718
   
  gaodenvang thích nội dung này.

Chia sẻ trang này

Đang tải...