Bán (( ipad FULL BOX )): Ipad Air 1 2 , Mini các loại, ipad 2017, PRO 9.7" 10.5" và 12.9"

20/4/19 Xem: 1.773
 • 3.000.000
 • Hà Nội
 • Như mới
Địa chỉ:
0924.334.334 Giang Văn Minh
 • leenoo

  leenoo Thành viên

  31/8/10
  224
  38
  63
  Nam
  hà nội
  leenoo Nhà mình chỉ bán ipad ZIN - FULL BOX , sạc zin theo máy , Hàng chuẩn chất , anh em tin tưởng và ủng hộ rất nhiều.

  Liên hệ : 0924.334.334 , mua bán và bao test tại nhà riêng

  Hôm nay cập nhật lên sàn cho a e các mã sau :


  Ipad 4 4G 16gb 97% . Full box. Giá 3.6 t
  Ipad 4 4G 16gb 99% . Full box. Giá 3.9 t
  Ipad Air 1 WIFI ONLY 16gb máy mới 100% , NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 5.9 t
  Ipad Air 1 4G 16gb 99% . Full box. Giá 4.9 t
  Ipad Air 1 4G 32gb 99% . Full box. Giá 5.9 t
  Ipad Air 1 4G 16gb máy mới 100% , NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 6.5 t


  Ipad Air 2 4G 16gb Gold máy 98% hơi cấn góc . Full box. Giá 6 t
  Ipad Air 2 4G 16gb Xám máy 99% . Giá 6.2 t
  Ipad Air 2 4G 16gb Trắng - xám-gold máy 100% . Hàng mới Full box lưu kho trôi BH Store Apple gửi về . Giá 6.5 t
  Ipad Air 2 4G 32gb Gold máy 99% . Full box , Bảo hành tháng 3-4/2018 . Giá 7.9 t
  Ipad Air 2 4G 32gb Xám - Trắng - Gold máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 2-10/2018 . Giá 8.4 t

  Ipad Air 2 4G 32gb Trắng - Gold máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 9.4 t

  Ipad Air 2 4G 64gb Xám máy 99% . Full box . Giá 7.7 t
  Ipad Air 2 4G 64gb Trắng máy 99% . Full box . Giá 7.8 t
  Ipad Air 2 4G 64gb Trắng máy mới 100% chưa SD, trôi BH . Full box . Giá 8.5 t
  Ipad Air 2 4G 64gb Gold máy 97% . Full box . Giá 7.5 t
  Ipad Air 2 4G 64gb Gold máy 99% . Full box . Giá 7.9 t
  Ipad Air 2 4G 64gb Trắng - Gold máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 9.9 t
  Ipad Air 2 4G 128gb Gold máy 99% . Full box . Giá 8.9 t
  Ipad Air 2 4G 128gb Xám - Gold máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 10.5 t


  Ipad 9.7" đời 2017 bản WIFI ONLY 32gb Trắng - Gold máy 99%. Full box, BH tháng 2-3/2019 . Giá 6.2 t
  Ipad 9.7" đời 2017 bản WIFI ONLY 32gb Xám - Trắng - Gold máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 7.2 t
  Ipad 9.7" đời 2017 bản WIFI ONLY 128gb Xám máy mới 100%. Full box, BH tháng 7/2019 . Giá 7.9 t
  Ipad 9.7" đời 2017 bản 4G 32gb Gold máy 99%. Full box . Giá 7.5 t
  Ipad 9.7" đời 2017 bản 4G 32gb Trắng - Gold máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 2-4/2019 . Giá 8.1 t
  Ipad 9.7" đời 2017 bản 4G 32gb Xám - Gold máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 8.6 t
  Ipad 9.7" đời 2017 bản 4G 128gb Xám - Gold máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 11/2018 . Giá 9.9 t
  Ipad 9.7" đời 2017 bản 4G 128gb máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 10.9 t
  Ipad 9.7" đời 2017 bản 4G 128gb Gold máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 11.5 t (FPT)


  Ipad PRO 9.7" bản WIFI ONLY 32gb đủ các màu, máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 9.9 t
  Ipad PRO 9.7" đời bản WIFI ONLY 32gb Trắng - Xám - Gold máy mới 99% . Full box . Giá 8.2 t
  Ipad PRO 9.7" đời bản WIFI ONLY 128gb Trắng - Xám - Gold máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 2-3/2018 . Giá 10.9 t
  Ipad PRO 9.7" bản 4G 32gb Gold máy 98.5%. Full box . Giá 9 t
  Ipad PRO 9.7" bản 4G 32gb Xám - Trắng - Gold máy 99%. Full box . Giá 9.5 t
  Ipad PRO 9.7" bản 4G 32gb các màu máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 8-9/2018 . Giá 10 t
  Ipad PRO 9.7" bản 4G 32gb các màu máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 8-9/2019 (mua thêm gói BH) . Giá 10.5 t
  Ipad PRO 9.7" bản 4G 32gb máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 11.9 t
  Ipad PRO 9.7" bản 4G 128gb các màu máy 99% . Full box , Bảo hành tháng 1/2018 . Giá 11.9 t
  Ipad PRO 9.7" bản 4G 128gb các màu máy mới 100% . Full box . Giá 12.3 t
  Ipad PRO 9.7" bản 4G 128gb Gold máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 14.4 t

  Ipad PRO 9.7" bản 4G 256gb màu Xám - Gold máy 99% . Full box . Giá 12.5 t
  Ipad PRO 9.7" bản 4G 256gb các màu máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 5/2019 (mua thêm gói BH) . Giá 13 t


  Ipad PRO 10.5" bản WIFI ONLY 64gb máy 99% . Giá 12 t
  Ipad PRO 10.5" bản WIFI ONLY 64gb đủ các màu, máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 14.5 t
  Ipad PRO 10.5" bản 4G 64gb các màu máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 6-10/2019 . Giá 15.4 t
  Ipad PRO 10.5" bản 4G 64gb các màu máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 5-6/2020 (mua thêm gói BH) . Giá 15.9 t
  Ipad PRO 10.5" bản 4G 64gb . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 17 t
  Ipad PRO 10.5" bản 4G 256gb . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 19.2 t
  Ipad PRO 10.5" bản 4G 256gb các màu máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 2-4/2019 . Giá 17 t
  Ipad PRO 10.5" bản 4G 256gb các màu máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 7-9/2019 (mua thêm gói BH) . Giá 17.5 t


  Ipad PRO 12.9" đời 2016 bản WIFI ONLY 32gb , máy 99% . Full box . Giá 11.3 t
  Ipad PRO 12.9" đời 2016 WIFI ONLY 32gb , mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 13.3 t
  Ipad PRO 12.9" đời 2016 bản 4G 128gb , máy 99% . Full box. Giá 13.9 t
  Ipad PRO 12.9" đời 2016 bản 4G 128gb , máy mới 100% . Full box, trôi BH. Giá 14.9 t


  Ipad PRO 12.9" đời 2017 WIFI ONLY 64gb , mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 18 t
  Ipad PRO 12.9" đời 2017 bản 4G 64gb , như mới 99% . Full box . Giá 15.9 t
  Ipad PRO 12.9" đời 2017 bản 4G 64gb , mới 100% . Full box, Bảo hành tháng 9/2019. Giá 16.9 t
  Ipad PRO 12.9" đời 2017 bản 4G 64gb , mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 19.4 t
  Ipad PRO 12.9" đời 2017 bản 4G 256gb , như mới 99% . Full box , BH 2019. Giá 17.9 t
  Ipad PRO 12.9" đời 2017 bản 4G 256gb các màu , mới 100% . Full box, Bảo hành tháng 4-5/2019. Giá 19.5 t
  Ipad PRO 12.9" đời 2017 bản 4G 256gb các màu , mới 100% . Full box, Bảo hành tháng 4-5/2020 (mua thêm gói BH). Giá 21.9 t

  Ipad PRO 12.9" đời 2017 bản 4G 512gb các màu , như mới 100% . Full box, Bảo hành tháng 9-10/2019. Giá 20.5 t

  Ipad Mini 1 4G 16gb máy 99% . Full box . Giá 3.9 t

  Ipad Mini 3 4G 16gb máy 100% . Hàng mới Full box lưu kho trôi BH Store Apple gửi về . Giá 6.3 t
  Ipad Mini 3 4G 16gb máy 99% . Full box . Giá 5.6 t (Trắng 5.9 , gold 6.1 t)

  Ipad Mini 3 4G 16gb các màu, máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 6.9 t
  Ipad Mini 3 4G 64gb các màu, máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 7.9 t

  Ipad Mini 4 bản WIFI ONLY 32gb máy 99% . Full box, BH tháng 5/2018 . Giá 6.8 t
  Ipad Mini 4 bản WIFI ONLY 128gb , mới 100%. Nguyên seal - chưa active . Giá 8.6 t
  Ipad Mini 4 4G 16gb máy 99% . Full box. Giá 6.5 t
  Ipad Mini 4 4G 16gb các màu, máy mới 100% . Full box . Giá 7 t
  Ipad Mini 4 4G 32gb các màu, máy 99% . Full box , Bảo hành tháng 12/2018 . Giá 7.5 t
  Ipad Mini 4 4G 64gb máy 98.5% . Full box , Bảo hành tháng 3/2018 . Giá 7.6 t
  Ipad Mini 4 4G 64gb máy 99% . Full box , Bảo hành tháng 3/2018 . Giá 8.1 t
  Ipad Mini 4 4G 128gb các màu, máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 8-11/2018 . Giá 11.8 t
  Ipad Mini 4 4G 128gb các màu, máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 12/2019 . Giá 12.3 t
  Ipad Mini 4 4G 64gb các màu, máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 11.8 t
  Ipad Mini 4 4G 128gb các màu, máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 12.7 t


  Liên hệ : 0924.334.334 , mua bán và bao test tại nhà riêng.

  Ngoài ra bên mình có thể giao lưu với các bác có ipad khác, hay iphone-macbook, các dòng ĐT khác, hay máy ảnh ko cần dùng đến trao đổi lấy ipad bên em. Các bác vui lòng gọi trực tiếp nhé.
   
  1
  nhatanh040505 thích nội dung này.
 • leenoo
  Thành viên
  Tham gia
  31/8/10
  Bài viết:
  224
  Thích đã nhận:
  38
  1. leenoo

   leenoo Thành viên

   31/8/10
   224
   38
   63
   Nam
   hà nội
   leenoo Nhà mình chỉ bán ipad ZIN - FULL BOX , sạc zin theo máy , Hàng chuẩn chất , anh em tin tưởng và ủng hộ rất nhiều.

   Liên hệ : 0924.334.334 , mua bán và bao test tại nhà riêng

   Hôm nay cập nhật lên sàn cho a e các mã sau :


   Ipad 4 4G 16gb 97% . Full box. Giá 3.6 t
   Ipad 4 4G 16gb 99% . Full box. Giá 3.9 t
   Ipad Air 1 WIFI ONLY 16gb máy mới 100% , NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 5.9 t
   Ipad Air 1 4G 16gb 99% . Full box. Giá 4.9 t
   Ipad Air 1 4G 32gb 99% . Full box. Giá 5.9 t
   Ipad Air 1 4G 16gb máy mới 100% , NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 6.5 t


   Ipad Air 2 4G 16gb Gold máy 98% hơi cấn góc . Full box. Giá 6 t
   Ipad Air 2 4G 16gb Xám máy 99% . Giá 6.2 t
   Ipad Air 2 4G 16gb Trắng - xám-gold máy 100% . Hàng mới Full box lưu kho trôi BH Store Apple gửi về . Giá 6.5 t
   Ipad Air 2 4G 32gb Gold máy 99% . Full box , Bảo hành tháng 3-4/2018 . Giá 7.9 t
   Ipad Air 2 4G 32gb Xám - Trắng - Gold máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 2-10/2018 . Giá 8.4 t

   Ipad Air 2 4G 32gb Trắng - Gold máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 9.4 t

   Ipad Air 2 4G 64gb Xám máy 99% . Full box . Giá 7.7 t
   Ipad Air 2 4G 64gb Trắng máy 99% . Full box . Giá 7.8 t
   Ipad Air 2 4G 64gb Trắng máy mới 100% chưa SD, trôi BH . Full box . Giá 8.5 t
   Ipad Air 2 4G 64gb Gold máy 97% . Full box . Giá 7.5 t
   Ipad Air 2 4G 64gb Gold máy 99% . Full box . Giá 7.9 t
   Ipad Air 2 4G 64gb Trắng - Gold máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 9.9 t
   Ipad Air 2 4G 128gb Gold máy 99% . Full box . Giá 8.9 t
   Ipad Air 2 4G 128gb Xám - Gold máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 10.5 t


   Ipad 9.7" đời 2017 bản WIFI ONLY 32gb Trắng - Gold máy 99%. Full box, BH tháng 2-3/2019 . Giá 6.2 t
   Ipad 9.7" đời 2017 bản WIFI ONLY 32gb Xám - Trắng - Gold máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 7.2 t
   Ipad 9.7" đời 2017 bản WIFI ONLY 128gb Xám máy mới 100%. Full box, BH tháng 7/2019 . Giá 7.9 t
   Ipad 9.7" đời 2017 bản 4G 32gb Gold máy 99%. Full box . Giá 7.5 t
   Ipad 9.7" đời 2017 bản 4G 32gb Trắng - Gold máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 2-4/2019 . Giá 8.1 t
   Ipad 9.7" đời 2017 bản 4G 32gb Xám - Gold máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 8.6 t
   Ipad 9.7" đời 2017 bản 4G 128gb Xám - Gold máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 11/2018 . Giá 9.9 t
   Ipad 9.7" đời 2017 bản 4G 128gb máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 10.9 t
   Ipad 9.7" đời 2017 bản 4G 128gb Gold máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 11.5 t (FPT)


   Ipad PRO 9.7" bản WIFI ONLY 32gb đủ các màu, máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 9.9 t
   Ipad PRO 9.7" đời bản WIFI ONLY 32gb Trắng - Xám - Gold máy mới 99% . Full box . Giá 8.2 t
   Ipad PRO 9.7" đời bản WIFI ONLY 128gb Trắng - Xám - Gold máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 2-3/2018 . Giá 10.9 t
   Ipad PRO 9.7" bản 4G 32gb Gold máy 98.5%. Full box . Giá 9 t
   Ipad PRO 9.7" bản 4G 32gb Xám - Trắng - Gold máy 99%. Full box . Giá 9.5 t
   Ipad PRO 9.7" bản 4G 32gb các màu máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 8-9/2018 . Giá 10 t
   Ipad PRO 9.7" bản 4G 32gb các màu máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 8-9/2019 (mua thêm gói BH) . Giá 10.5 t
   Ipad PRO 9.7" bản 4G 32gb máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 11.9 t
   Ipad PRO 9.7" bản 4G 128gb các màu máy 99% . Full box , Bảo hành tháng 1/2018 . Giá 11.9 t
   Ipad PRO 9.7" bản 4G 128gb các màu máy mới 100% . Full box . Giá 12.3 t
   Ipad PRO 9.7" bản 4G 128gb Gold máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 14.4 t

   Ipad PRO 9.7" bản 4G 256gb màu Xám - Gold máy 99% . Full box . Giá 12.5 t
   Ipad PRO 9.7" bản 4G 256gb các màu máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 5/2019 (mua thêm gói BH) . Giá 13 t


   Ipad PRO 10.5" bản WIFI ONLY 64gb máy 99% . Giá 12 t
   Ipad PRO 10.5" bản WIFI ONLY 64gb đủ các màu, máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 14.5 t
   Ipad PRO 10.5" bản 4G 64gb các màu máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 6-10/2019 . Giá 15.4 t
   Ipad PRO 10.5" bản 4G 64gb các màu máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 5-6/2020 (mua thêm gói BH) . Giá 15.9 t
   Ipad PRO 10.5" bản 4G 64gb . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 17 t
   Ipad PRO 10.5" bản 4G 256gb . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 19.2 t
   Ipad PRO 10.5" bản 4G 256gb các màu máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 2-4/2019 . Giá 17 t
   Ipad PRO 10.5" bản 4G 256gb các màu máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 7-9/2019 (mua thêm gói BH) . Giá 17.5 t


   Ipad PRO 12.9" đời 2016 bản WIFI ONLY 32gb , máy 99% . Full box . Giá 11.3 t
   Ipad PRO 12.9" đời 2016 WIFI ONLY 32gb , mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 13.3 t
   Ipad PRO 12.9" đời 2016 bản 4G 128gb , máy 99% . Full box. Giá 13.9 t
   Ipad PRO 12.9" đời 2016 bản 4G 128gb , máy mới 100% . Full box, trôi BH. Giá 14.9 t


   Ipad PRO 12.9" đời 2017 WIFI ONLY 64gb , mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 18 t
   Ipad PRO 12.9" đời 2017 bản 4G 64gb , như mới 99% . Full box . Giá 15.9 t
   Ipad PRO 12.9" đời 2017 bản 4G 64gb , mới 100% . Full box, Bảo hành tháng 9/2019. Giá 16.9 t
   Ipad PRO 12.9" đời 2017 bản 4G 64gb , mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 19.4 t
   Ipad PRO 12.9" đời 2017 bản 4G 256gb , như mới 99% . Full box , BH 2019. Giá 17.9 t
   Ipad PRO 12.9" đời 2017 bản 4G 256gb các màu , mới 100% . Full box, Bảo hành tháng 4-5/2019. Giá 19.5 t
   Ipad PRO 12.9" đời 2017 bản 4G 256gb các màu , mới 100% . Full box, Bảo hành tháng 4-5/2020 (mua thêm gói BH). Giá 21.9 t

   Ipad PRO 12.9" đời 2017 bản 4G 512gb các màu , như mới 100% . Full box, Bảo hành tháng 9-10/2019. Giá 20.5 t

   Ipad Mini 1 4G 16gb máy 99% . Full box . Giá 3.9 t

   Ipad Mini 3 4G 16gb máy 100% . Hàng mới Full box lưu kho trôi BH Store Apple gửi về . Giá 6.3 t
   Ipad Mini 3 4G 16gb máy 99% . Full box . Giá 5.6 t (Trắng 5.9 , gold 6.1 t)

   Ipad Mini 3 4G 16gb các màu, máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 6.9 t
   Ipad Mini 3 4G 64gb các màu, máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 7.9 t

   Ipad Mini 4 bản WIFI ONLY 32gb máy 99% . Full box, BH tháng 5/2018 . Giá 6.8 t
   Ipad Mini 4 bản WIFI ONLY 128gb , mới 100%. Nguyên seal - chưa active . Giá 8.6 t
   Ipad Mini 4 4G 16gb máy 99% . Full box. Giá 6.5 t
   Ipad Mini 4 4G 16gb các màu, máy mới 100% . Full box . Giá 7 t
   Ipad Mini 4 4G 32gb các màu, máy 99% . Full box , Bảo hành tháng 12/2018 . Giá 7.5 t
   Ipad Mini 4 4G 64gb máy 98.5% . Full box , Bảo hành tháng 3/2018 . Giá 7.6 t
   Ipad Mini 4 4G 64gb máy 99% . Full box , Bảo hành tháng 3/2018 . Giá 8.1 t
   Ipad Mini 4 4G 128gb các màu, máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 8-11/2018 . Giá 11.8 t
   Ipad Mini 4 4G 128gb các màu, máy mới 100% . Full box , Bảo hành tháng 12/2019 . Giá 12.3 t
   Ipad Mini 4 4G 64gb các màu, máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 11.8 t
   Ipad Mini 4 4G 128gb các màu, máy mới 100% . NGUYÊN SEAL - CHƯA ACTIVE. Giá 12.7 t


   Liên hệ : 0924.334.334 , mua bán và bao test tại nhà riêng.

   Ngoài ra bên mình có thể giao lưu với các bác có ipad khác, hay iphone-macbook, các dòng ĐT khác, hay máy ảnh ko cần dùng đến trao đổi lấy ipad bên em. Các bác vui lòng gọi trực tiếp nhé.
    
   1
   nhatanh040505 thích nội dung này.
  2. nhatanh040505

   nhatanh040505 Thành viên

   6/8/10
   85
   20
   43
   Nam
   Cầu đường
   Hà Đông
   nhatanh040505 Ipad Mini 4 4G 16gb các màu, máy mới 100% . Full box . Giá 7 t
   Còn không shop?
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...