1. #1 Lok, 13/5/19

  Thông tin sản phẩm

  iPad Air 2-16Gb có 4G máy nguyên zin từ trong ra ngoài chưa mở máy lần nào còn đẹp keng. Giá 5.500.000 kèm sạc+cáp zin
   

  Ảnh

  1. 8E6D0999-8C9A-4324-8D81-787CFDEF8624.jpeg
  2. 1AB088D3-0436-431A-91C5-4782B860D178.jpeg
  3. 62F3A93C-B6B2-4797-9E21-FB1888BE4BA1.jpeg
  4. 80C49810-6991-445A-9DAD-540545745E23.jpeg
  5. B263D49B-3404-4B57-8324-65F6573C0601.jpeg
  6. E32BC599-1135-43AD-9BC8-901B975BC4CB.jpeg
  7. 2E97304B-E3EF-4870-812B-88FA6E593AC5.jpeg
Đang tải...