Điện thoại/Tablet Unlock BlackBerry Z10, Z30, Z5, Q5, Q10, Q20 lấy liền tại TPHCM

5/12/15 Xem: 1.234
 • TP. HCM
Địa chỉ:
493/72 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Hồ Chí Minh, Quận 10, Việt Nam
 • kebattri

  kebattri Thành viên

  18/3/08
  876
  7
  18
  Nam
  Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
  22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
  #1 kebattri, 5/12/15
  Last edited: 9/12/16
  kebattri Unlock BlackBerry Z10, Z30, Z5, Q5, Q10, Q20 ... lấy liền tại TPHCM
  Nhận Unlock BlackBerry chạy OS10 bằng cáp USB .

  Hữu Trí Mobile : 0908.033.789
  Địa chỉ cửa hàng : 493/72 CMT8, Phường 13, Quận 10 TPHCM ( gần ngã 3 Tô Hiến Thành )


  BlackBerry Q20 Classic SQC100-4 unlock thành công

  Mở mạng BlackBerry Q20 trực tiếp bằng cáp USB và đợi lấy ngay .

  Unlock Blackberry Q20 thành công dù hết lần nhập code , code not found cũng unlock ok luôn

  Những model BlackBerry dưới đây unlock thành công, MEP0 - tức hết lần nhập code vẫn unlock thành công .
  Sau khi unlock BlackBerry OS10 thành công, autoload vô tư mà không bị khóa mạng.

  • BlackBerry Cafe STB100-2 (9600240a)

   BlackBerry Leap STR100-1 (07002e0a)
   BlackBerry Leap STR100-2 (06002e0a)

   BlackBerry P'9980/P'9981 Bold (0c001204)

   BlackBerry Passport SQW100-1 (87002c0a)
   BlackBerry Passport SQW100-2 (85002c0a)
   BlackBerry Passport SQW100-3 (84002c0a)
   BlackBerry Passport SQW100-4 (8f002c0a)

   BlackBerry Porsche Design P'9982 STK100-1 (a500240a)
   BlackBerry Porsche Design P'9982 STK100-2 (a600240a)
   BlackBerry Porsche Design P'9983 SQK100-1 (8f00270a)
   BlackBerry Porsche Design P'9983 SQK100-2 (8e00270a)

   BlackBerry Q10 SQN100-1 (8400270a)
   BlackBerry Q10 SQN100-2 (8500270a)
   BlackBerry Q10 SQN100-3 (8600270a)
   BlackBerry Q10 SQN100-3 Dev Alpha (8d00270a)
   BlackBerry Q10 SQN100-5 (8700270a)

   BlackBerry Q20 Classic SQC100-1 (9600270a)
   BlackBerry Q20 Classic SQC100-2 (9400270a)
   BlackBerry Q20 Classic SQC100-3 (9500270a)
   BlackBerry Q20 Classic SQC100-4 (9700270a)
   BlackBerry Q20 Classic SQC100-5 (9c00270a)

   BlackBerry Q5 SQR100-1 (84002a0a)
   BlackBerry Q5 SQR100-2 (85002a0a)
   BlackBerry Q5 SQR100-3 (86002a0a)

   Blackberry Reference model (1080p OLED) (9d00080a)

   BlackBerry SQC100-1 Kopi (87002a07)
   BlackBerry SQC100-2 Kopi (8c002a07)

   BlackBerry Z10 STL100-1 (04002607)
   BlackBerry Z10 STL100-2 LTE (8700240a)
   BlackBerry Z10 STL100-3 LTE (8500240a)
   BlackBerry Z10 STL100-4 (8400240a)

   BlackBerry Z30 STA100-1 (8c00240a)
   BlackBerry Z30 STA100-2 (8d00240a)
   BlackBerry Z30 STA100-3 (8e00240a)
   BlackBerry Z30 STA100-4 (8f00240a)
   BlackBerry Z30 STA100-5 (9500240a)
   BlackBerry Z30 STA100-6 (b500240a)
   BlackBerry Z30 STA100-9 (ad00240a)

   BlackBerry Z3 STJ100-1 (04002e07)
   BlackBerry Z3 STJ100-2 (05002e07)
  BlackBerry Leap STR100-2 Unlock ok TPHCM

  Hữu Trí : 0908.033.789

  766/10 CMT8, Phường 5, Quận Tân Bình ( gần CV Lê Thị Riêng )


  Chimera Mobile Phone Utility version: 9.11.1352 @ 2016-02-02

  [Direct unlock started.]
  Phone is in loader mode

  Updating software.
  Phone is in loader mode
  Connected to loader
  Querying meminfo

  Downloading files
  10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
  qc8960.wtr5-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
  All files downloaded.

  Flashing file
  10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
  Parsing file
  Start flashing
  Flashing has been finished
  Reconnected

  Flashing file
  qc8960.wtr5-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
  Parsing file
  Start flashing
  Flashing has been finished

  Waiting for the phone connection.
  ?Turn on your phone and wait for the Chimera logo.
  Phone found.

  Initializing usb connection.
  Testing usb connection.
  Usb successfully initialized.
  Waiting for the usb answer.

  Starting unlock ...

  Successfully unlocked.
  Finished at local time: [02.02.16 13:50:24]
  WorkID: 9086043
   
  Tag sản phẩm:
 • kebattri
  Thành viên
  Tham gia
  18/3/08
  Bài viết:
  876
  Thích đã nhận:
  7
  1. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   #1 kebattri, 5/12/15
   Last edited: 9/12/16
   kebattri Unlock BlackBerry Z10, Z30, Z5, Q5, Q10, Q20 ... lấy liền tại TPHCM
   Nhận Unlock BlackBerry chạy OS10 bằng cáp USB .

   Hữu Trí Mobile : 0908.033.789
   Địa chỉ cửa hàng : 493/72 CMT8, Phường 13, Quận 10 TPHCM ( gần ngã 3 Tô Hiến Thành )


   BlackBerry Q20 Classic SQC100-4 unlock thành công

   Mở mạng BlackBerry Q20 trực tiếp bằng cáp USB và đợi lấy ngay .

   Unlock Blackberry Q20 thành công dù hết lần nhập code , code not found cũng unlock ok luôn

   Những model BlackBerry dưới đây unlock thành công, MEP0 - tức hết lần nhập code vẫn unlock thành công .
   Sau khi unlock BlackBerry OS10 thành công, autoload vô tư mà không bị khóa mạng.

   • BlackBerry Cafe STB100-2 (9600240a)

    BlackBerry Leap STR100-1 (07002e0a)
    BlackBerry Leap STR100-2 (06002e0a)

    BlackBerry P'9980/P'9981 Bold (0c001204)

    BlackBerry Passport SQW100-1 (87002c0a)
    BlackBerry Passport SQW100-2 (85002c0a)
    BlackBerry Passport SQW100-3 (84002c0a)
    BlackBerry Passport SQW100-4 (8f002c0a)

    BlackBerry Porsche Design P'9982 STK100-1 (a500240a)
    BlackBerry Porsche Design P'9982 STK100-2 (a600240a)
    BlackBerry Porsche Design P'9983 SQK100-1 (8f00270a)
    BlackBerry Porsche Design P'9983 SQK100-2 (8e00270a)

    BlackBerry Q10 SQN100-1 (8400270a)
    BlackBerry Q10 SQN100-2 (8500270a)
    BlackBerry Q10 SQN100-3 (8600270a)
    BlackBerry Q10 SQN100-3 Dev Alpha (8d00270a)
    BlackBerry Q10 SQN100-5 (8700270a)

    BlackBerry Q20 Classic SQC100-1 (9600270a)
    BlackBerry Q20 Classic SQC100-2 (9400270a)
    BlackBerry Q20 Classic SQC100-3 (9500270a)
    BlackBerry Q20 Classic SQC100-4 (9700270a)
    BlackBerry Q20 Classic SQC100-5 (9c00270a)

    BlackBerry Q5 SQR100-1 (84002a0a)
    BlackBerry Q5 SQR100-2 (85002a0a)
    BlackBerry Q5 SQR100-3 (86002a0a)

    Blackberry Reference model (1080p OLED) (9d00080a)

    BlackBerry SQC100-1 Kopi (87002a07)
    BlackBerry SQC100-2 Kopi (8c002a07)

    BlackBerry Z10 STL100-1 (04002607)
    BlackBerry Z10 STL100-2 LTE (8700240a)
    BlackBerry Z10 STL100-3 LTE (8500240a)
    BlackBerry Z10 STL100-4 (8400240a)

    BlackBerry Z30 STA100-1 (8c00240a)
    BlackBerry Z30 STA100-2 (8d00240a)
    BlackBerry Z30 STA100-3 (8e00240a)
    BlackBerry Z30 STA100-4 (8f00240a)
    BlackBerry Z30 STA100-5 (9500240a)
    BlackBerry Z30 STA100-6 (b500240a)
    BlackBerry Z30 STA100-9 (ad00240a)

    BlackBerry Z3 STJ100-1 (04002e07)
    BlackBerry Z3 STJ100-2 (05002e07)
   BlackBerry Leap STR100-2 Unlock ok TPHCM

   Hữu Trí : 0908.033.789

   766/10 CMT8, Phường 5, Quận Tân Bình ( gần CV Lê Thị Riêng )


   Chimera Mobile Phone Utility version: 9.11.1352 @ 2016-02-02

   [Direct unlock started.]
   Phone is in loader mode

   Updating software.
   Phone is in loader mode
   Connected to loader
   Querying meminfo

   Downloading files
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   qc8960.wtr5-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   All files downloaded.

   Flashing file
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished
   Reconnected

   Flashing file
   qc8960.wtr5-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished

   Waiting for the phone connection.
   ?Turn on your phone and wait for the Chimera logo.
   Phone found.

   Initializing usb connection.
   Testing usb connection.
   Usb successfully initialized.
   Waiting for the usb answer.

   Starting unlock ...

   Successfully unlocked.
   Finished at local time: [02.02.16 13:50:24]
   WorkID: 9086043
    
  2. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   #2 kebattri, 6/12/15
   Last edited: 9/12/16
   kebattri Unlock BlackBerry Z10 STL100-2 thành công .
   Unlock Z10 STL100-2 trực tiếp bằng cáp USB và đợi lấy liền .
   Mở Mạng BlackBerry Z1- STL100-2 không phân biệt còn hay hết lần nhập code , MEP 0 vẩn unlock ok

   Hữu Trí Mobile : 0908.033.789
   Địa chỉ cửa hàng : 493/72 CMT8, Phường 13, Quận 10 TPHCM ( gần ngã 3 Tô Hiến Thành )


    
  3. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   kebattri Update thêm danh sách Blackberry chạy OS10 Unlock trực tiếp đợi lấy liền tại TPHCM

   BlackBerry Cafe STB100-2 (9600240a)

   BlackBerry Leap STR100-1 (07002e0a)
   BlackBerry Leap STR100-2 (06002e0a)

   BlackBerry P'9980/P'9981 Bold (0c001204)

   BlackBerry Passport SQW100-1 (87002c0a)
   BlackBerry Passport SQW100-2 (85002c0a)
   BlackBerry Passport SQW100-3 (84002c0a)
   BlackBerry Passport SQW100-4 (8f002c0a)

   BlackBerry Porsche Design P'9982 STK100-1 (a500240a)
   BlackBerry Porsche Design P'9982 STK100-2 (a600240a)
   BlackBerry Porsche Design P'9983 SQK100-1 (8f00270a)
   BlackBerry Porsche Design P'9983 SQK100-2 (8e00270a)

   BlackBerry Q10 SQN100-1 (8400270a)
   BlackBerry Q10 SQN100-2 (8500270a)
   BlackBerry Q10 SQN100-3 (8600270a)
   BlackBerry Q10 SQN100-3 Dev Alpha (8d00270a)
   BlackBerry Q10 SQN100-5 (8700270a)

   BlackBerry Q20 Classic SQC100-1 (9600270a)
   BlackBerry Q20 Classic SQC100-2 (9400270a)
   BlackBerry Q20 Classic SQC100-3 (9500270a)
   BlackBerry Q20 Classic SQC100-4 (9700270a)
   BlackBerry Q20 Classic SQC100-5 (9c00270a)

   BlackBerry Q5 SQR100-1 (84002a0a)
   BlackBerry Q5 SQR100-2 (85002a0a)
   BlackBerry Q5 SQR100-3 (86002a0a)

   Blackberry Reference model (1080p OLED) (9d00080a)

   BlackBerry SQC100-1 Kopi (87002a07)
   BlackBerry SQC100-2 Kopi (8c002a07)

   BlackBerry Z10 STL100-1 (04002607)
   BlackBerry Z10 STL100-2 LTE (8700240a)
   BlackBerry Z10 STL100-3 LTE (8500240a)
   BlackBerry Z10 STL100-4 (8400240a)

   BlackBerry Z30 STA100-1 (8c00240a)
   BlackBerry Z30 STA100-2 (8d00240a)
   BlackBerry Z30 STA100-3 (8e00240a)
   BlackBerry Z30 STA100-4 (8f00240a)
   BlackBerry Z30 STA100-5 (9500240a)
   BlackBerry Z30 STA100-6 (b500240a)
   BlackBerry Z30 STA100-9 (ad00240a)

   BlackBerry Z3 STJ100-1 (04002e07)
   BlackBerry Z3 STJ100-2 (05002e07)
    
  4. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   kebattri Update thêm danh sách Blackberry chạy OS10 Unlock trực tiếp đợi lấy liền tại TPHCM

   BlackBerry Cafe STB100-2 (9600240a)

   BlackBerry Leap STR100-1 (07002e0a)
   BlackBerry Leap STR100-2 (06002e0a)

   BlackBerry P'9980/P'9981 Bold (0c001204)

   BlackBerry Passport SQW100-1 (87002c0a)
   BlackBerry Passport SQW100-2 (85002c0a)
   BlackBerry Passport SQW100-3 (84002c0a)
   BlackBerry Passport SQW100-4 (8f002c0a)

   BlackBerry Porsche Design P'9982 STK100-1 (a500240a)
   BlackBerry Porsche Design P'9982 STK100-2 (a600240a)
   BlackBerry Porsche Design P'9983 SQK100-1 (8f00270a)
   BlackBerry Porsche Design P'9983 SQK100-2 (8e00270a)

   BlackBerry Q10 SQN100-1 (8400270a)
   BlackBerry Q10 SQN100-2 (8500270a)
   BlackBerry Q10 SQN100-3 (8600270a)
   BlackBerry Q10 SQN100-3 Dev Alpha (8d00270a)
   BlackBerry Q10 SQN100-5 (8700270a)

   BlackBerry Q20 Classic SQC100-1 (9600270a)
   BlackBerry Q20 Classic SQC100-2 (9400270a)
   BlackBerry Q20 Classic SQC100-3 (9500270a)
   BlackBerry Q20 Classic SQC100-4 (9700270a)
   BlackBerry Q20 Classic SQC100-5 (9c00270a)

   BlackBerry Q5 SQR100-1 (84002a0a)
   BlackBerry Q5 SQR100-2 (85002a0a)
   BlackBerry Q5 SQR100-3 (86002a0a)

   Blackberry Reference model (1080p OLED) (9d00080a)

   BlackBerry SQC100-1 Kopi (87002a07)
   BlackBerry SQC100-2 Kopi (8c002a07)

   BlackBerry Z10 STL100-1 (04002607)
   BlackBerry Z10 STL100-2 LTE (8700240a)
   BlackBerry Z10 STL100-3 LTE (8500240a)
   BlackBerry Z10 STL100-4 (8400240a)

   BlackBerry Z30 STA100-1 (8c00240a)
   BlackBerry Z30 STA100-2 (8d00240a)
   BlackBerry Z30 STA100-3 (8e00240a)
   BlackBerry Z30 STA100-4 (8f00240a)
   BlackBerry Z30 STA100-5 (9500240a)
   BlackBerry Z30 STA100-6 (b500240a)
   BlackBerry Z30 STA100-9 (ad00240a)

   BlackBerry Z3 STJ100-1 (04002e07)
   BlackBerry Z3 STJ100-2 (05002e07)
    
  5. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   #5 kebattri, 4/1/16
   Last edited: 9/12/16
   kebattri Unlock BlackBerry Z10 STL100-2 thành công .
   Unlock Z10 STL100-2 trực tiếp bằng cáp USB và đợi lấy liền .
   Mở Mạng BlackBerry Z1- STL100-2 không phân biệt còn hay hết lần nhập code , MEP 0 vẩn unlock ok

   Hữu Trí Mobile : 0908.033.789

   Địa chỉ cửa hàng : 493/72 CMT8, Phường 13, Quận 10 TPHCM ( gần ngã 3 Tô Hiến Thành )

    
  6. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   #6 kebattri, 6/1/16
   Last edited: 9/12/16
   kebattri BlackBerry Q20 Classic SQC100-4 unlock thành công

   Mở mạng BlackBerry Q20 trực tiếp bằng cáp USB và đợi lấy ngay .

   Unlock Blackberry Q20 thành công dù hết lần nhập code , code not found cũng unlock ok luôn

   Hữu Trí Mobile : 0908.033.789
   Địa chỉ cửa hàng : 493/72 CMT8, Phường 13, Quận 10 TPHCM ( gần ngã 3 Tô Hiến Thành )


    
  7. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   #7 kebattri, 2/2/16
   Last edited: 9/12/16
   kebattri BlackBerry Leap STR100-2 Unlock ok TPHCM

   Hữu Trí : 0908.033.789
   Địa chỉ cửa hàng : 493/72 CMT8, Phường 13, Quận 10 TPHCM ( gần ngã 3 Tô Hiến Thành )

   Chimera Mobile Phone Utility version: 9.11.1352 @ 2016-02-02

   [Direct unlock started.]
   Phone is in loader mode

   Updating software.
   Phone is in loader mode
   Connected to loader
   Querying meminfo

   Downloading files
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   qc8960.wtr5-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   All files downloaded.

   Flashing file
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished
   Reconnected

   Flashing file
   qc8960.wtr5-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished

   Waiting for the phone connection.
   ?Turn on your phone and wait for the Chimera logo.
   Phone found.

   Initializing usb connection.
   Testing usb connection.
   Usb successfully initialized.
   Waiting for the usb answer.

   Starting unlock ...

   Successfully unlocked.
   Finished at local time: [02.02.16 13:50:24]
   WorkID: 9086043
    
  8. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   #8 kebattri, 26/2/16
   Last edited: 9/12/16
   kebattri BlackBerry Q10 SQN100-1 unlock thành công tại Tân Bình, Tân Phú

   Unlock BlackBerry Q10 SQN100-1 hết lần nhập code thành công lấy liền .

   Hữu Trí : 0908.033.789
   Địa chỉ cửa hàng : 493/72 CMT8, Phường 13, Quận 10 TPHCM ( gần ngã 3 Tô Hiến Thành )
   Chimera Mobile Phone Utility version: 9.38.1422 @ 2016-02-26

   [Direct unlock started.]
   Phone is in loader mode

   Updating software.
   Phone is in loader mode
   Connected to loader
   Querying meminfo

   Downloading files
   qc8960.wtr-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   All files downloaded.

   Flashing file
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished
   Reconnected

   Flashing file
   qc8960.wtr-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished

   Waiting for the phone connection.
   ?Turn on your phone and wait for the Chimera logo.
   Phone found.

   Initializing usb connection.
   Testing usb connection.
   Usb successfully initialized.
   Waiting for the usb answer.

   Starting process ...

   Successfully unlocked.
   Finished at local time: [02.26.16 11:30:00]
   WorkID: 9459853
    
  9. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   #9 kebattri, 29/2/16
   Last edited: 9/12/16
   kebattri BlackBerry Z30 STA100-5 unlock thành công tại TPHCM

   Mở Khóa SIM BlackBerry Z30 STA100-5 uy tín lấy liền tại TPHCM

   Hữu Trí : 0908.033.789
   Địa chỉ cửa hàng : 493/72 CMT8, Phường 13, Quận 10 TPHCM ( gần ngã 3 Tô Hiến Thành )
   Chimera Mobile Phone Utility version: 9.38.1422 @ 2016-02-29

   [Direct unlock started.]
   Phone is in loader mode

   Updating software.
   Phone is in loader mode
   Connected to loader
   Querying meminfo

   Downloading files
   qc8960.wtr5-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   All files downloaded.

   Flashing file
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished
   Reconnected

   Flashing file
   qc8960.wtr5-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished

   Waiting for the phone connection.
   ?Turn on your phone and wait for the Chimera logo.
   Phone found.

   Initializing usb connection.
   Testing usb connection.
   Usb successfully initialized.
   Waiting for the usb answer.

   Starting process ...

   Successfully unlocked.
   Finished at local time: [02.29.16 14:31:38]
   WorkID: 9499617
    
  10. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   #10 kebattri, 22/3/16
   Last edited: 9/12/16
   kebattri Unlock BlackBerry Z10 STL100-3 hết lần nhập code Unlock thành công tại TPHCM

   BlackBerry Z10 hết lần nhập code unlock làm 1 nhát 1 ok . Sóng gió phì phà

   Hữu Trí : 0908.033.789
   Địa chỉ cửa hàng : 493/72 CMT8, Phường 13, Quận 10 TPHCM ( gần ngã 3 Tô Hiến Thành )

   [Direct unlock started.]
   Phone is in loader mode

   Updating software.
   Phone is in loader mode
   Connected to loader
   Querying meminfo

   Downloading files
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   qc8960-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   All files downloaded.

   Flashing file
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished
   Reconnected

   Flashing file
   qc8960-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished

   Waiting for the phone connection.
   ?Turn on your phone and wait for the Chimera logo.
   Phone found.

   Initializing usb connection.
   Testing usb connection.
   Usb successfully initialized.
   Waiting for the usb answer.

   Starting process ...

   Successfully unlocked.
   Finished at local time: [03.22.16 16:23:26]
   WorkID: 9885968
    
  11. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   #11 kebattri, 4/4/16
   Last edited: 9/12/16
   kebattri BlackBerry Z10 STL100-3 unlock trực tiếp thành công.
   Quý khách không phải đợi chờ mua code ... máy hết lần nhập code Unlock vẫn làm ok nhé mọi người .

   [Direct unlock started.]
   Phone is in loader mode

   Updating software.
   Phone is in loader mode
   Connected to loader
   Querying meminfo

   Downloading files
   qc8960-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   All files downloaded.

   Flashing file
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished
   Reconnected

   Flashing file
   qc8960-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished

   Waiting for the phone connection.
   ?Turn on your phone and wait for the Chimera logo.
   Phone found.

   Initializing usb connection.
   Testing usb connection.
   Usb successfully initialized.
   Waiting for the usb answer.

   Starting process ...

   Successfully unlocked.
   Finished at local time: [04.03.16 12:07:52]
   WorkID: 10091802

   Hữu Trí : 0908.033.789
   Địa chỉ cửa hàng : 493/72 CMT8, Phường 13, Quận 10 TPHCM ( gần ngã 3 Tô Hiến Thành )
    
  12. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   #12 kebattri, 21/4/16
   Last edited: 9/12/16
   kebattri Địa chỉ tại TPHCM Unlock BlackBerry Z10 uy tín lấy liền

   Mở Mạng | Bẻ Khóa BlackBerry Z10 STL100-3 thành công lấy liền

   [Direct unlock started.]
   Phone is in loader mode

   Updating software.
   Phone is in loader mode
   Connected to loader
   Querying meminfo

   Downloading files
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   qc8960-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   All files downloaded.

   Flashing file
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished
   Reconnected

   Flashing file
   qc8960-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished

   Waiting for the phone connection.
   ?Turn on your phone and wait for the Chimera logo.
   Phone found.

   Initializing usb connection.
   Testing usb connection.
   Usb successfully initialized.
   Waiting for the usb answer.

   Starting process ...

   Successfully unlocked.
   Finished at local time: [04.16.16 11:39:36]
   WorkID: 10343043

   Hữu Trí : 0908033789
   Địa chỉ cửa hàng : 493/72 CMT8, Phường 13, Quận 10 TPHCM ( gần ngã 3 Tô Hiến Thành )
    
  13. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   #13 kebattri, 27/4/16
   Last edited: 9/12/16
   kebattri Unlock BlackBerry Q10 at&t SQN100-1 thành công .

   Mở Mạng BlackBerry Q10 hết lần nhập code unlock, mua code not found lấy liền tại TPHCM   [Direct unlock started.]
   Phone is in loader mode

   Updating software.
   Phone is in loader mode
   Connected to loader
   Querying meminfo

   Downloading files
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   qc8960.wtr-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   All files downloaded.

   Flashing file
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished
   Reconnected

   Flashing file
   qc8960.wtr-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished

   Waiting for the phone connection.
   ?Turn on your phone and wait for the Chimera logo.
   Phone found.

   Initializing usb connection.
   Testing usb connection.
   Usb successfully initialized.
   Waiting for the usb answer.

   Starting process ...

   Successfully unlocked.
   Finished at local time: [04.27.16 08:48:36]

   Hữu Trí : 0908.033.789
   Địa chỉ cửa hàng : 493/72 CMT8, Phường 13, Quận 10 TPHCM ( gần ngã 3 Tô Hiến Thành )
    
  14. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   kebattri BlackBerry Z10 unlock thành công .
   Nếu mua code not found hay máy hết lần nhập code thì Unlock trực tiếp 1 nhát là ok

    
  15. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   kebattri Unlock BlackBerry Q10 lấy liền
   [Direct unlock started.]
   Phone is in loader mode

   Updating software.
   Phone is in loader mode
   Connected to loader
   Querying meminfo

   Downloading files
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   qc8960.wtr-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   All files downloaded.

   Flashing file
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished
   Reconnected

   Flashing file
   qc8960.wtr-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished

   Waiting for the phone connection.
   ? Turn on your phone and wait for the Chimera logo.
   Phone found.

   Initializing usb connection.
   Testing usb connection.
   Usb successfully initialized.
   Waiting for the usb answer.

   Starting process ...

   Successfully unlocked.
   Finished at local time: [08.26.16 16:25:47]
   WorkID: 13032188
   -------------


   Chimera Mobile Phone Utility version: 11.21.1624 @ 2016-08-27

   [Direct unlock started.]
   Phone is in loader mode

   Updating software.
   Phone is in loader mode
   Connected to loader
   Querying meminfo

   Downloading files
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   qc8960.wtr-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   All files downloaded.

   Flashing file
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished
   Reconnected

   Flashing file
   qc8960.wtr-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished

   Waiting for the phone connection.
   ? Turn on your phone and wait for the Chimera logo.
   Phone found.

   Initializing usb connection.
   Testing usb connection.
   Usb successfully initialized.
   Waiting for the usb answer.

   Starting process ...

   Successfully unlocked.
   Finished at local time: [08.27.16 13:02:57]
   WorkID: 13055354
    
  16. kebattri

   kebattri Thành viên

   18/3/08
   876
   7
   18
   Nam
   Unlock, Repair IMEI, , Bán code unlock all Mobile
   22 Trần Xuân Hòa, P 7, Q 5
   kebattri BlackBerry Q10 unlock sim thành công
   Code:
   Chimera Mobile Phone Utility version: 12.08.1138 @ 2016-11-22
   
   [Direct unlock started.]
   Phone is in loader mode
   
   Updating software.
   Phone is in loader mode
   Connected to loader
   Querying meminfo
   
   Downloading files
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   qc8960.wtr-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   All files downloaded.
   
   Flashing file
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished
   Reconnected
   
   Flashing file
   qc8960.wtr-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished
   
   Waiting for the phone connection.
   ?  Turn on your phone and wait for the Chimera logo.
   Phone found.
   
   Initializing usb connection.
   Testing usb connection.
   Usb successfully initialized.
   Waiting for the usb answer.
   Phone is in loader mode
   Connected to loader
   Querying meminfo
   
   Downloading files
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   qc8960.wtr-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   All files downloaded.
   
   Flashing file
   10.3.2.680_qc8960qc8960.factory_sfi.desktop-10.3.2.680-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished
   Reconnected
   
   Flashing file
   qc8960.wtr-10.3.2.681-nto+armle-v7+signed.bar
   Parsing file
   Start flashing
   Flashing has been finished
   
   Successfully unlocked.
   Finished at local time: [11.22.16 15:27:37]
   WorkID: 15259576
   
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...