1. xNamxs

  xNamxs Cao cấp

  9/12/18
  4
  0
  Nam
  #1 xNamxs, 4/3/19

  Thông tin sản phẩm

  Bán hoặc giao lưu Xs max gold 64 ZA/A , máy
  Bh 10/2019
  Giá mình bán thì hợp lý : 26890k
  Ai lấy phụ kiện + 700k
   

  Ảnh

  1. D8094462-967D-4C5F-84CC-8F87BF4E52B7.jpeg
  2. A5FAF542-736A-43E1-8EEE-65F93FA1C523.jpeg
  3. 0B4EC2FD-2EA0-43BF-A09B-050BC4A9E272.jpeg
  4. 48AAA334-2969-4485-BBAF-0F8A92FD8B41.jpeg
Đang tải...