Server | Workstation

Khu vực mua bán các loại máy chủ (server) và máy trạm (workstation) vật lý. Không được rao bán các loại hosting, dịch vụ server, vps.

  • Recent Threads
7.990.000
Nghĩa BTV
5/3/19
scomdu
2/5/19
dangthinhitc
18/6/19 at 15:56
Kiệt Lê Tuấn
18/6/19 at 16:40
mnkduy
11/6/19
10.500.000
Thiên Phú KD
18/6/19 at 15:07
Thiên Phú KD
18/6/19 at 15:03
12.000.000
Thiên Phú KD
18/6/19 at 15:00
6.500.000
fushang
13/6/19 at 10:24
13.000.000
auduongbichbinh
17/6/19 at 10:58
dangdang0331
18/6/19 at 11:29
Hi June-Xả Kho server R620
12.000.000
thanhlymaychu
1/6/19
Chủ đề được chọn: 0
Đang tải...