Cúp thưởng trao cho kimsharp

 1. 15
  Được trao: 26/5/18

  Cực thích!

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 2. 10
  Được trao: 10/7/16

  Không thể dừng lại được!

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 3. 10
  Được trao: 30/3/16

  Tôi thật thích

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 4. 5
  Được trao: 12/3/16

  Tiếp tục năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 5. 2
  Được trao: 26/2/16

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 6. 1
  Được trao: 24/2/16

  Bài đầu tiên

  Gửi một bài đầu tiên vào Diễn đàn để có danh hiệu này.

Đang tải...