1. #1 Boycool8888, 23/3/19

  Thông tin sản phẩm

  Do cần tiền nên bán em Xs Max mua tại Cellphones ngày 02/10/2018. Máy fullbox, hình thức 99% đã dán ppf. Ốp đầy đủ các kiểu. Máy có bảo hành 1 đổi 1 vip tại cellphones: Cứ lỗi là bóc máy mới, pin dưới 80% cũng đổi trong 12 tháng đến hết 2/10/2019.
  Ai cần liên hệ em 0988417893
   

  Ảnh

  1. 55C9FDBF-7D7C-4EB9-A92A-5B25AA9F3310.jpeg
  2. D6E5A696-B45B-4E48-B658-07E3C6E418D3.png
  3. 1AA5FAD5-0547-46E7-ABE6-B3B21B60B78B.jpeg
  4. 8F1FDBCE-F4FD-4656-AB88-BB1AB0FA99C2.jpeg
  5. EF2042B7-471F-4E31-A098-1B4E5947AF3B.jpeg
Đang tải...