1. admin

  admin Hỗ trợ thành viên
  Staff Member Mod

  27/4/06
  20
  555
  Money:
  $200
  #1 admin, 21/1/14

  Thông tin sản phẩm

  ID của chủ đề là một con số đại diện cho một chủ đề. Để lấy ID của một chủ đề, bạn mở chủ đề đó lên, nhìn lên thanh địa chỉ, phần những con số sau dấu "." và trước dấu "/" ở cuối địa chỉ chính là ID.

  Thí dụ:

  Screen Shot 2014-01-21 at 10.15.34 AM.png
  Con số sau đấu "." và trước dấu "/" cuối cùng là 2783702, chính là ID của chủ đề này.

  Trường hợp địa chỉ chủ đề phía sau có thêm id của post thì cũng áp dụng qui tắt trên, không có gì khác biệt. ID vẫn là 2783702:

  Screen Shot 2014-01-21 at 10.15.26 AM.png

  Trân trọng.
   
  netbook, hocchoipalm, Thaimobiado5 người khác thích nội dung này.
Đang tải...