CHỈ TỪ 1,5TR SỞ HỮU SIM SỐ ĐẸP RẺ - ĐẸP - CHẤT TRUNG ĐINH - HOTLINE 0857985555

Nơi bán
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tình trạng
Đã bán
Địa phương: Hà Nội
Tình trạng: Đã bán
Giá: 1.500.000
Điện thoại di động:
Địa chỉ: Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Bản đồ)
Thông tin: Đã gửi 17/11/20, 2734 Xem, 0 Trả lời
 1. Cranks

  Cranks Cao cấp

  3/11/13
  40
  6
  Nam
  Money:
  $1.002
  #1 Cranks, 17/11/20

  Thông tin sản phẩm

  Nơi bán
  Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Tình trạng
  Đã bán
  BẢNG SIM SỐ ĐẸP BÊN EM MỚI VỀ
  ANH CHỊ CHỌN SIM EM BÁO GIÁ Ạ
  ----------------------------------------------
  GIÁ MỘT SỐ SIM UP TẠM
  O888986866 = 16,5 triệu
  O888386866 = 16,5 triệu
  XXX = 15 triệu
  XXX = 13 triệu
  ☘ XXX = 15 triệu
  O888689668 = 12.5 triệu
  OXXX = 6,5 triệu
  OXXX = 8 triệu
  OXXX = 5,5 triệu
  OXXX = 2,5 triệu
  OXXX = 5,5 triệu
  OXXX = 9,5 triệu
  OXXX = 6,5 triệu|
  O888886799 = 16,5 triệu
  OXXX = 5,5 triệu
  OXXX = 3.5 triệu
  O836336638 = 2,5 triệu
  ⭕ OXXX = 16,5 triệu |
  O832866789 = 38 triệu
  O868866896 = 8,5 triệu
  ♦️ OXXX = 10 triệu
  O888699668 = 12.5 triệu
  OXXX = 6,5 triệu
  |OXXX = 20 triệu
  O899966998 = 8,5 triệu
  ✌️ OXXX = 22 triệu
  OXXX = 21 triệu
  ♥️ OXXX = 23 triệu|
  O329158888 = 68 triệu ️
  ️ O369218888 = 68 triệu ️
  O329518888 = 68 triệu
  ️ XXX = 35 triệu
  XXX = 35 triệu
  XXX = 15000
  XXX = 15000
  XXX = 15000
  XXX = 15000
  XXX = 13500
  XXX = 11300
  XXX = 11300
  XXX = 10800
  XXX = 10300
  XXX = 10300
  XXX = 8800
  XXX = 8700
  XXX = 8000
  XXX = 7400
  XXX = 7400
  XXX = 6800
  XXX = 6800
  XXX = 6800
  XXX = 6800
  XXX = 6600
  XXX = 6600
  XXX = 6600
  XXX = 6200
  XXX = 6200
  XXX = 6200
  XXX = 5900
  XXX = 5900
  XXX = 5900
  XXX = 5900
  XXX = 5900
  XXX = 5800
  XXX = 5800
  XXX = 5700
  XXX = 5700
  XXX = 5700
  XXX = 5700
  XXX = 5700
  XXX = 5700
  XXX = 5700
  XXX = 5700
  XXX = 5700
  XXX = 4400
  XXX = 4400
  XXX = 4000
  XXX = 4000
  XXX = 4000
  XXX = 4000
  XXX = 4000
  XXX = 4000
  XXX = 4000
  XXX = 4000
  XXX = 4000
  XXX = 4000
  XXX = 8000
  XXX = 8000
  XXX = 7400
  XXX = 7400
  XXX = 7400
  XXX = 5500
  XXX = 5000
  XXX = 4600
  XXX = 6.5 Triệu
  XXX = 6.5 Triệu
  XXX = 6.5 Triệu
  XXX = 5 Triệu
  XXX = 5 Triệu
  XXX = 5 Triệu
  XXX = 5 Triệu
  XXX = 5 Triệu
  XXX = 5 Triệu
  XXX = 5 Triệu
  XXX = 5 Triệu
  XXX = 5 Triệu
  XXX = 5 Triệu
  XXX = 5 Triệu
  XXX = 5 Triệu
  XXX = 5 Triệu
  XXX = 5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4.5 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  XXX = 4 Triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 19 triệu
  OXXX = 18 triệu
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX

  QUI TRÌNH MUA SIM SỐ ĐẸP
  • BƯỚC 1: QUÍ KHÁCH LỰA CHỌN SỐ THUÊ BAO MÌNH THÍCH
  • BƯỚC 2: THỰC HIỆN CHAT VỚI SHOP XEM SỐ THUÊ BAO ĐÓ CÒN KHÔNG
  • BƯỚC 3: NẾU SHOP XÁC NHẬN SIM CÒN , QUÍ KHÁCH ĐẶT ĐƠN HÀNG SIM SỐ ĐẸP
  • BƯỚC 4: QUÝ KHÁCH QUAY LẠI PHẦN CHAT VỚI SHOP ĐỂ GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÍ CHÍNH CHỦ GỒM 4 ẢNH
  -ẢNH 1 - 2: HÌNH CHỨNG MINH THƯ 2 MẶT
  -ẢNH 3 : ẢNH CHÂN DUNG TỰ SƯỚNG THẲNG MẶT
  • BƯỚC 5 : SAU ĐÓ ĐỢI SHOP SẼ SANG TÊN CHÍNH CHỦ CHO QUÝ KHÁCH – QUÝ KHÁCH SẼ NHẬN SIM TRONG NGÀY – QUÝ KHÁCH NHẬN SIM – KIỂM TRA CHÍNH CHỦ QUÝ KHÁCH RỒI MỚI PHẢI GỬI TIỀN CHO SHOP. / MỌI THẮC MẮC CÓ THỂ GỌI HOTLINE CÔNG TY CHÚNG TÔI XXX ( CALL - ZALO )
  - SIM TRUNG ĐINH - MUA BÁN - TRAO ĐỔI SIM SỐ ĐẸP - SỐ TÀI KHOẢN VIP
  - HOTLINE XXX
  - ZALO XXX
  #VINAPHONE
  #simsodep
  #simnamsinh
  #simtamhoa
  #simtuquy
  #simdepre
  #mobifone
  #Viettel
   

  Ảnh

  1. 189-13.png
  2. 179-11.png
  3. 169-1.png
  4. 159-1.png
  5. 149-1.png
  6. 139-1.png
  7. 129-1.png
  8. 119-1.png
  9. 109-1.png
  10. 99-1.png
  11. 89-1.png
  12. 79-1.png
  13. 69-1.png
  14. 59-1.png

  Về người bán

  Cranks
  Ngày tham gia:
  3/11/13
  Sản phẩm:
  40
  Thích đã nhận:
  6
  Tag sản phẩm:
Đang tải...