1. user4430884

  user4430884 Thành viên

  1/11/22
  1
  0
  Nữ
  Điểm:
  $14
  #1 user4430884, 1/11/22

  Thông tin sản phẩm

  Chuyển đến nội dung
  excel.tusachtiasang.org

  Excel cơ bản
  Google Sheets
  Hướng dẫn cách nhân 2 cột với nhau trong Excel
  29/09/2022
  Mục lục
  Nhân hai cột với nhau sử dụng dấu “*”.
  Nhân hai cột sử dụng hàm PRODUCT
  Chia sẻ bài viết
  Nhân hai cột với nhau sử dụng dấu “*”.
  Ví dụ ta có dữ liệu như sau:

  excel-nhan-hai-cot-01

  Cách đơn giản nhất là sử dụng dấu *. Thao tác tại ô C2 với công thức =A2*B2

  Sau đó bạn chỉ cần sao chép công thức sang các ô khác ở nút dấu + ở cuối ô và kéo xuống.

  excel-nhan-hai-cot-02

  Nhân hai cột sử dụng hàm PRODUCT
  Cú pháp hàm PRODUCT =PRODUCT(số thứ nhất, số thứ 2,…)

  Bước 1: Nhập công thức vào ô C2 =PRODUCT(A2:B2)

  excel-nhan-hai-cot-03

  Bước 2: Dùng nút Fill để áp dụng cho các ô còn lại cần tính.

  excel-nhan-hai-cot-04
   

  Ảnh

  1. excel-nhan-hai-cot-01.png
  2. excel-nhan-hai-cot-02.png
  3. excel-nhan-hai-cot-03.png
  4. excel-nhan-hai-cot-04.png
Đang tải...