1. #1 Kim Thắm, 29/1/19

  Thông tin sản phẩm

  1. Macbook pro retina 13" MR9R2 2018
  Cấu hình: I5 2.3 Ram 8gb 512gb
  Gia: 38,000,000 ( new 99% apple tháng 9/2021 )


  2. Macbook pro retina 13" MR9R2 2018
  Cấu hình: I5 2.3 option 16gb 512gb

  Gia: 39,500,000 ( new 99% apple tháng 9/2019 )
   

  Ảnh

  1. mr2.jpg
Đang tải...