Sim năm sinh giá TỐT ... vào HỐT nào anh em (sim mới cập nhật hàng ngày nhé )

Nơi bán
Hà Nội
Tình trạng
Đã bán
Đã bán
Địa phương: Hà Nội
Tình trạng: Đã bán
Giá: 1.000.000
Điện thoại di động:
Địa chỉ: 62 Đặng Tiến Đông, Hà Noi, Hà Nội, Việt Nam, Hà Nội (Bản đồ)
Thông tin: Đã gửi 9/11/16, 38004 Xem, 44 Trả lời
 1. #1 chunghit, 9/11/16

  Thông tin sản phẩm

  Nơi bán
  Hà Nội
  Tình trạng
  Đã bán
  Last edited: 19/3/20
  80511135_2751212728303959_6523463961461915648_n.jpg
  Nhận chuyển đổi sim thường sang sim SV 3 mạng chính.
  Nhận tìm sim theo yêu cầu.
  LH: XXX
  Like page nhé: https://www.facebook.com/Săn-Sim-Chất-XXX/
  Bán:
  Sim trả sau 90k/1th có 1000p nội mạng, 20p ngoại mạng và 5Gb lưu lượng 3G/4G .  ..................................❤️ XXX = 3tr
  XXX = 3tr ❤️ XXX = 5tr
  XXX = 2.5tr ❤️ XXX = 4.5tr
  XXX = 1.8tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 1.8tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 1.8tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 1.8tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  _______________ ❤️ XXX = 2tr
  ...............................❤️ XXX = 2tr
  ...............................❤️ XXX = 2tr
  XXX = 5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 4.5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 4.5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 4.5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 3tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 3tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  __________________❤️ XXX = 2tr
  ....................................❤️ XXX = 2tr
  ....................................❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2.5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 4.5tr ❤️ XXX = 4.5tr
  XXX = 4.5tr ❤️ XXX = 4.5tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 4.5tr
  XXX = 2.2tr ❤️ XXX = 2.5tr
  XXX = 2.2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 1.8tr
  XXX = 2tr ❤️ ___________________
  XXX = 2tr ❤️̆
  XXX = 2tr ❤️XXX = 4.5tr
  XXX = 2tr ❤️XXX = 1.8tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 4.5tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.5tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 4.5tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX =1.9tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 1.4tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 1.8tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2.5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 3tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 3tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 3tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 3tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 3tr ❤️ XXX = 2tr
  _______________ ❤️ XXX = 2tr
  ...............................❤️ XXX = 2tr
  ...............................❤️ XXX = 2tr
  XXX = 8tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2.5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2.5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2.5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 3tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2.2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 1.8tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 4.5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 1.8tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 1.8tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.5tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.8tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.2tr
  XXX = 2tr ❤️__________________
  XXX = 2tr ❤️̆
  XXX = 2tr ❤️....................................
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 4.5tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 4.5tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 4.5tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 4.5tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 1.7tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️__________________
  XXX = 2tr ❤️̆
  XXX = 2tr ❤️....................................
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 4.5tr
  XXX = 3tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 3tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 1.8tr ❤️ XXX = 4.5tr
  _______________❤️ XXX = 3tr
  ..................................❤️ XXX = 2tr
  XXX = 4.5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 3.5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 3.5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2.2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 1.8tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 5.5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 4.5tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 1.4tr ❤️ XXX = 2.2tr
  _________________❤️ XXX = 2.3tr
  ..................................❤️ XXX = 3tr
  ...............................❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 1.7tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 4.5tr ❤️__________________
  XXX = 4.5tr ❤️
  XXX = 2tr ❤️.......................................
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.5tr
  XXX = 1.9tr ❤️ XXX = 2.2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3.5tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3.2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 4.5tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.1tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.1tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.1tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️__________________
  XXX = 2tr ❤️̆
  XXX = 2tr ❤️....................................
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 4.5tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 4.5tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2.1tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 2tr
  XXX = 2tr ❤️ XXX = 3tr
  XXX = 2tr
  XXX = 1.8tr
  XXX = 1.8tr


   
  kiem_si_mu_bac_201mr_naut thích nội dung này.
  Tag sản phẩm:
 2. toan.vip

  toan.vip Thành viên

  9/7/09
  356
  61
  28
  Nam
  Trả trước hết chứ b?
   
  24/11/16
 3. Có 1 cái trả sau thì e ghi rõ r nha a, a định hỏi sim nào ạ ?
   
  24/11/16
 4. toan.vip

  toan.vip Thành viên

  9/7/09
  356
  61
  28
  Nam
  094.838.5333=1.6tr
  0933.864.333 = 1.5tr
  Có fixx thì inbox nhez
   
  24/11/16
 5. a nt vào sđt e: XXX, mai e ktra lại sim e báo a nha.
   
  24/11/16
 6. Cả 2 sim có người đặt r a nhé, a cần dạng tam 3 rẻ thì nt qua e gửi vài số
   
  25/11/16
 7. oxoxox199

  oxoxox199 Thành viên

  10/10/14
  4
  1
  3
  ké số 01656.05.0000
  liên hệ trực tiếp số này luôn
   
  4/3/17
 8. hainknd

  hainknd Thành viên

  5/2/09
  17
  0
  1
  Ăn Chơi nhảy múa
  Hà Nội
  Ké số : 0942.977.555 : 4tr. Lh với số luôn.
   
  20/4/17
 9. sonpct02

  sonpct02 Thành viên

  19/4/17
  3
  0
  1
  giá này thì hơi cao rồi
   
  3/5/17
 10. sim nào a nhỉ :-D
   
  4/5/17
 11. bigbamb00_d2a

  bigbamb00_d2a Thành viên

  1/3/13
  35
  9
  8
  Nam
  Bác tìm hộ em 096x325328, 097x325328, 098x325328. tìm được bác cứ ib e ạ
   
  5/5/17
 12. dạ vâng, có e sẽ inb lại ngay
   
  5/5/17
 13. theanh0011

  theanh0011 Thành viên

  6/8/09
  34
  7
  8
  Hà nội
  Bạn có sim viettel dạng aabbcc (a<b<c): vd như 0987334455 vậy
  Ib 0913866891 cho mình nhé.
   
  15/5/17
 14. ok a, có gì mai e gửi a vài số, thank a đã qtam ạ !
   
  15/5/17
 15. khoihd83

  khoihd83 Cao cấp

  20/1/16
  279
  34
  28
  Nam
  văn phòng
  hà nội
  0982.658.333 = 6tr. số này còn không và có fix không nhỉ?
   
  12/6/17
 16. e bán rồi bác ạ, vừa về 1e rẻ đẹp
  XXX = 8.5tr bác
   
  12/6/17
 17. XXX = 5tr
  XXX = 3.5tr
  XXX = 3.8tr
  đây bác
   
  14/6/17
 18. Thaisonxx7

  Thaisonxx7 Thành viên

  19/9/12
  369
  88
  28
  Nam
  0969.286.222 em này có bớt xuống 5tr đc ko bạn
   
  22/6/17
Đang tải...