Thread has no images

Sim số đẹp giá rẻ

Tình trạng
Đã bán
Tình trạng: Đã bán
Giá: 500.000
Điện thoại di động:
 • (Thanh)
Địa chỉ: 183 Trần Hưng Đạo P10-Q5 TPHCM, Quận 5, Hồ Chí Minh (Bản đồ)
Thông tin: Đã gửi 9/7/20, 263 Xem, 0 Trả lời
 1. vanhuely2222

  vanhuely2222 Thành viên

  30/10/18
  2
  0
  #1 vanhuely2222, 9/7/20

  Thông tin sản phẩm

  Tình trạng
  Đã bán
  Liên hệ Call - Zalo XXX
  CH VĨNH THÀNH
  Địa chỉ:183 trần hưng đạo P10-Q5 TPHCM

  XXX ( 9tr800 ):
  XXX ( 4tr500 ):
  XXX ( 7tr500 ):
  XXX ( 6tr900 ):
  XXX ( 6tr700 ):
  XXX ( 5tr600 ):
  XXX ( 4tr500 ):
  XXX ( 1tr900 ):
  XXX ( 3tr500 ))
  XXX ( 3tr500 ))
  XXX ( 3tr800 )
  XXX ( 2tr500 ):
  XXX ( 4tr900 ):
  XXX ( 4tr500 ):
  XXX ( 3tr300 ))
  XXX ( 3tr500 ))
  XXX ( 1tr600 ))
  XXX ( 1tr600 ))
  XXX ( 3tr800 ))
  XXX ( 3tr800 ))
  XXX ( 3tr200 ):
  XXX ( 3tr900 ))
  XXX ( 3tr500 ))
  XXX ( 3tr500 ))
  XXX ( 2tr500 ):
  XXX ( 3tr500 ):
  XXX ( 2tr900 ):
  XXX ( 2tr900 ))
  XXX ( 3tr500 ))
  XXX ( 2tr950 ))
  XXX ( 2tr800 ))
  XXX ( 3tr850 ))
  XXX ( 3tr ))
  XXX ( 2tr500 ):
  XXX ( 2tr ):
  XXX ( 2tr ):
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 3tr500 ))
  XXX ( 2tr500 ):
  XXX ( 2tr500 ))
  XXX ( 2tr500 ):
  XXX ( 2tr500 ):
  XXX ( 3tr500 ))
  XXX ( 2tr800 ))
  XXX ( 2tr800 ))
  XXX ( 2tr600 ):
  XXX ( 2tr990 ):
  XXX ( 2tr500 ))
  XXX ( 2tr500 ))
  XXX ( 2tr990 ):
  XXX ( 3tr300 ):
  XXX ( 4tr500 ):
  XXX ( 3tr950 ):
  XXX ( 3tr500 ))
  XXX ( 3tr900 ):
  XXX ( 4tr900 ):
  XXX ( 1tr800 ):
  XXX ( 2tr200 ):
  XXX ( 3tr600 ):
  XXX ( 2tr500 ):
  XXX ( 3tr950 ):
  XXX ( 3tr500 ))
  XXX ( 2tr800 ))
  XXX ( 2tr500 ):
  XXX ( 2tr800 ))
  XXX ( 2tr800 ))
  XXX ( 2tr200 )
  XXX ( 1tr800 ))
  XXX ( 1tr800 ))
  XXX ( 2tr500 ))
  XXX ( 1tr950 )
  SIM MOBI
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 990k ))
  XXX ( 990k ))
  XXX ( 990k ))
  XXX ( 990k ))
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 1tr200 ))
  XXX ( 1tr200 ))
  XXX ( 990k ))
  XXX ( 800k )
  XXX ( 990k ))
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 2tr500 ))
  XXX ( 2tr500 )
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 1tr200 ))
  XXX ( 1tr200 ))
  XXX ( 1tr200 ))
  XXX ( 1tr300 ))
  XXX ( 2tr500 ))
  XXX ( 1tr500 )
  XXX ( 1tr900 ))
  XXX ( 1tr900 ))
  XXX ( 1tr900 ):
  XXX ( 2tr200 ):
  XXX ( 1tr800 )
  XXX ( 1tr800 )
  XXX ( 1tr800 ))
  XXX ( 1tr800 ))
  XXX ( 1tr500 )
  XXX ( 1tr500 )
  XXX ( 1tr500 )
  XXX ( 1tr800 )
  XXX ( 1tr990 ))
  XXX ( 1tr990 ))
  XXX ( 2tr200 ):
  XXX ( 1tr500 ):
  XXX ( 2tr500 )
  XXX ( 2tr600 )
  XXX ( 990k ):
  XXX ( 990k ):
  XXX ( 2tr500 ))
  XXX ( 1tr800 ))
  XXX ( 1tr500 ))
  XXX ( 1tr950 )
  XXX ( 1tr500 )
  XXX ( 1tr500 )
  XXX ( 1tr500 ):
  XXX ( 1tr500 ):
  XXX ( 1tr400 )
  XXX ( 1tr800 ))
  XXX ( 1tr800 )
  XXX ( 1tr800 ):
  XXX ( 1tr800 ):
  XXX ( 1tr500 ))
  XXX ( 1tr890 ))
  XXX ( 2tr200 ):
  XXX ( 2tr200 ):
  XXX ( 1tr800 )
  XXX ( 1tr600 ))
  XXX ( 1tr800 ))
  XXX ( 490k )
  XXX ( 550k )
  XXX ( 390k )
  XXX ( 350k )
  XXX ( 350k )
  XXX ( 380k )
  XXX ( 350k )
  XXX ( 490k )
  XXX ( 450k )
  XXX ( 690k )
  XXX ( 690k )
  XXX ( 490k )
  XXX ( 490k )
  XXX ( 490k )
  XXX ( 550k ):
  XXX ( 450k )
  XXX ( 490k )
  XXX ( 490k )
  XXX ( 490k )
  XXX ( 450k )
  XXX ( 590k )
  XXX ( 590k )
  XXX ( 450k )
  XXX ( 390k )
  XXX ( 490k )
  XXX ( 490k )
  XXX ( 490k )
  XXX ( 490k )
  XXX ( 750k )
  XXX ( 650k )
  XXX ( 750k )
  XXX ( 490k )
  XXX ( 750k )
  XXX ( 550k )
  XXX ( 690k )
  XXX ( 750k )
  XXX ( 800k ))
  XXX ( 800k ))
  XXX ( 850k ))
  XXX ( 1tr200 ):
  XXX ( 4tr500 ):
  XXX ( 1tr100 )
  XXX ( 790k )
  XXX ( 950k )
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 990k )
  XXX ( 790k )
  XXX ( 1tr500 )
  XXX ( 1tr500 )
  XXX ( 1tr500 )
  Sim VINA
  XXX ( 450k )
  XXX ( 450k )
  XXX ( 450k )
  XXX ( 550k )N
  XXX ( 450k )
  XXX ( 450k )
  XXX ( 990k )
  XXX ( 590k )
  XXX ( 490k )
  XXX ( 590k )XXX ( 750k ):XXX ( 1tr500 ):XXX ( 1tr500 ):XXX ( 2tr200 ):XXX ( 2tr200 ):XXX ( 1tr600 ):XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 1tr100 )
  XXX ( 1tr300 )
  XXX ( 980k )
  XXX ( 790k ):
  XXX ( 2tr500 ):
  XXX ( 2tr200 ):XXX ( 2tr500 ):XXX ( 3tr600 ):
  XXX ( 7tr500 ):
  SIM VIETTEL
  XXX ( 690k ):
  XXX ( 890k ):
  XXX ( 990k )
  XXX ( 3tr500 )
  XXX ( 2tr990 ):
  XXX ( 190k )
  0
  XXX ( 650k )
  XXX ( 550k )
  XXX ( 550k )
  XXX ( 590k )
  XXX ( 490k )
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 590k )
  XXX ( 590k )
  XXX ( 590k )
  XXX ( 990k )
  XXX ( 950k )
  XXX ( 950k )
  XXX ( 850k )
  XXX ( 890k )
  XXX ( 650k )
  XXX ( 590k )
  XXX ( 850k )
  XXX ( 650k )
  XXX ( 690k )
  XXX ( 690k )
  XXX ( 790k )
  XXX ( 850k )
  XXX ( 850k )
  XXX ( 880k )
  XXX ( 1tr500 )
  XXX ( 950k )
  XXX ( 1tr300 )
  XXX ( 1tr500 )
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 850k )
  XXX ( 950k)
  XXX ( 880k )
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 950k )
  XXX ( 950k )
  XXX ( 1tr100 )
  XXX ( 1tr300 )
  XXX ( 1tr950 )
  XXX ( 2tr900 )
  XXX ( 2tr900 )
  XXX ( 1tr900 )
  XXX ( 1tr300 )
  XXX ( 1tr900)
  XXX ( 1tr600)
  XXX ( 1tr600 )
  XXX ( 1tr500 )
  XXX ( 990k ):
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 1tr200 )
  XXX ( 1tr500 )
  XXX ( 1tr500 ):
  XXX ( 1tr500 )
  XXX ( 1tr950 )
  XXX ( 1tr800 )
  XXX ( 1tr800 )
  XXX ( 2tr500 )
  XXX ( 2tr900 )
  XXX ( 3tr500 ):
  XXX ( 3tr500 ):
  XXX ( 2tr500 )
  XXX ( 2tr900 )
  XXX ( 2tr600 )
  XXX ( 2tr900 )
  XXX ( 3tr800 )
  XXX ( 2tr500 )
  XXX ( 3tr500 )
  XXX ( 2tr990 ):
  XXX ( 2tr950 )
  XXX ( 3tr800 )
  XXX ( 4tr500 )
  XXX ( 3tr500 )
  XXX ( 3tr800 )
  XXX ( 3tr800 )
  XXX ( 3tr800 )
  XXX ( 4tr900 ):
  XXX ( 2tr800 )
  XXX ( 3tr950 )
  XXX ( 3tr950 )
  XXX ( 3tr950 ).

  SIM VIETTELXXX ( 350k )
  0
  0
  0
  XXX ( 450k )
  XXX ( 290k )
  XXX ( 290k )XXX ( 180k )0000Liên hệ Call - Zalo : XXX
  CH VĨNH THÀNH
  địa chỉ:183 trần hưng đạo P10-Q5 TPHCM
   

  Về người bán

  vanhuely2222
  Ngày tham gia:
  30/10/18
  Sản phẩm:
  2
  Thích đã nhận:
  0
Đang tải...