Sưu tầm - Motorola V3xx gold new cứng seal nilong

Về người bán

Cun_02012012
Ngày tham gia:
17/6/12
Sản phẩm:
268
Thích đã nhận:
27
 1. Cun_02012012

  Cun_02012012 Cao cấp

  #1 Cun_02012012, 1/4/19

  Thông tin sản phẩm

  CCB7FXXXE3-879B-2EF8E3608A0B.jpegXXXA8FA2508-2BA0-452A-96F1-70C15EB56D79.jpegXXX401DF994-02F3-48CD-844A-3C7B92906E34.jpegXXX6F2440C2-5524-40BD-9AB3-3580CB28CDCC.jpegXXXA7E206BE-5FB3-480F-A7E9-D64584BC502F.jpegXXX2AFF8EF1-0547-44DF-83FA-E9A17C0F1D46.jpegXXXE000609A-A5E7-4CBF-AF2B-02FAB5F4CD37.jpegXXXC91654DA-8E07-4ACE-B285-FDC2914EAC9A.jpegXXX45CAD109-B6F0-4D15-98C4-DDB7D4D89B6A.jpegXXX08D7F14B-260F-42F1-B873-2DA5D9D1EBA8.jpegXXX73FFEAC4-CDB6-4B66-B33A-D88A19D38357.jpegXXX4E3EC9A4-B8B2-4FE3-B1C3-C9C7E9DF2970.jpegXXX54C2E15C-773E-4F76-9D71-2EBCFDF5F512.jpegXXX46B1095C-67EB-4F43-B769-F6126752E3D7.jpegXXX63E3915F-EF9E-4513-97B0-B61B69262B20.jpegXXX1E5AA51C-2E8B-4365-AC70-D464C4ABF9BB.jpegXXXE8227433-4A3E-4B84-83B3-DB90D3ECBE62.jpegXXX9AXXXD9-A407-FAB42A9B6550.jpegXXX2F90A59D-F6BE-46A6-BEFD-345D8C788C3E.jpegXXXC2CXXXDA1-B8C6-7B2AF30BA7A1.jpegXXX74FED01A-D2D2-407A-B4D1-A789DE6A360D.jpeg ___Hàng siêu sưu tầm nó là quá hiếm -- Motorola V3xx gold new cứng mới tinh chưa sử dụng, còn nguyên nilong lúc xuất xưởng nhé...
  ______ LH:XXX(zalo, facebook)XXX  73FFEAC4-CDB6-4B66-B33A-D88A19D38357.jpegXXX4E3EC9A4-B8B2-4FE3-B1C3-C9C7E9DF2970.jpegXXX54C2E15C-773E-4F76-9D71-2EBCFDF5F512.jpeg
   

  Ảnh

  1. FE895628-8C18-4C80-9BCD-39C283C984F6.jpeg
  Tag sản phẩm:
Đang tải...